Om Høvdinggården

Høvdinggården AS ønsker å kunne tilby Steinkjer og omliggende kommuner et samlet helsetilbud innen forebygging, diagnostikk og behandling tuftet på vitenskaplig dokumentasjon og etisk refleksjon.

Beliggenhet/adkomst:

Eiendommen ligger Eggelia, 1 km fra Steinkjer Rådhus og Jernbanestasjon. Rutebuss stopper like ved eiendommen, med bussavgang 1-2 ganger per time. 

Bygninger og eiendom

Høvdinggården består av en ærverdig trebygning fra 1927 med grunnflate 345 kvm og en murbygning med grunnflate 210 kvm. Begge bygninger har 2 etasjer og full kjeller med et samlet areal er over 1100 kvm. Bygningene omgis av en park på ca 10 mål med mulighet for videre utbygging

Steinkjer kommune

Steinkjer Kommune har 21.400 innbyggere. Nærmeste sykehus ligger i Levanger 45 km unna. Steinkjer har en stabil og godt utbygd primærhelsetjeneste, men det er begrenset tilbud av spesialisttjenester.

- For mer informasjon, kontakt oss.