Friskgården

Ansatte, spesialister i arbeidshelse
Ingrid Sakshaug-Rønning
Anita Singsaas
Rakel Vesterhus
Thomas Selseth
Marie Pauline Holtan
Tove Haugland
Jens Ole Holtan
Mari Ryen
Ellen Bergin

 

Tjenester

Rehabilitering

-          Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

-          Arbeidsrettede tiltak (NAV)

-          Fysioterapi med læring og mestring

FriskBedrift

-          Bedriftshelsetjeneste

-          Fra sykmeldt til langtidsfrisk

-          Lederstøtte lønnsomt nærvær

FriskAkademiet

-          Spesialist i Arbeidshelse. Utdanning.    

-          Nasjonalt forskningsnettverk

 

Friskgården har også egen hjemmeside.
Den finner du ved å trykke her

Kontaktinformasjon

Telefon: 74140402
Åpningstider: 08.00-15.30