Ledige lokaler

14.09.2017

 

Vi har idag flere ledige lokaler ved Høvdinggården. Det er både enkle kontorer og større lokaler som kan brukes til flere ting. Ta kontakt om det er av interesse. 

Kontakt daglig leder ved Høvdinggården, Arnulf Langhammer
E-post: arnulf.langhammer@hovdinggarden.no